Terug naar projecten

DiVerzen

DiVerzen is een nieuw deelproject van FMDO, een federatie van het superdivers verenigingsleven. DiVerzen wil nieuwkomers en mensen met en zonder migratie-achtergrond stimuleren om hun verhaal of liefde voor poëzie te delen. Eerst gaan ze in workshops en feedbacksessies aan de slag met bestaande verhalen. Dit vormt de basis om ook eigen poëzie of verhalen te schrijven en dit voor te stellen tijdens het festival en met een publicatie. Het project zorgt niet alleen voor creatie maar ook voor verbinding omdat we ontmoetingen stimuleren met kunstenaars uit Brussel en Oostende die een gelijkaardig traject afwerken. Het project wordt gecoördineerd door de kunstenaar en voormalig Letterzetter Bart Jaques.